LİSANS DERSLERİ


Ana bilim dalı olarak açılan dersler ve kapsamları aşağıda sunulmuştur.
Not: Parantez içindekiler (TPK) - (T:Haftalık teorik ders saati, P: Haftalık pratik ders saati, K: Dersin kredisi)
JEO 151 Fiziksel Jeoloji I (202)
JEO 152 Fiziksel Jeoloji II (334)
JEO 261 Paleontoloji (223)
JEO 263 Yapısal Jeoloji (324)
JEO 264 Stratigrafi-Sedimantoloji (324)
JEO 302 Jeoloji Harita Alma Çalışması (264)
JEO 359 Saha Jeolojisi (264)
JEO 453 Tarihsel Jeoloji (202)
JEO 454 Türkiye Jeolojisi (202)
JEO 464 Yeraltı Jeolojisi (122)
JEO 465 Fotojeoloji (122)
JEO 466 Mikropaleontoloji ve Mühendislik Uygulamaları (223)
JEO 467 Jeomorfoloji (202)