YÜKSEK LİSANS DERSLERİ


Ana bilim dalı olarak açılan dersler ve kapsamları aşağıda sunulmuştur.
Not: Parantez içindekiler (TPK) - (T:Haftalık teorik ders saati, P: Haftalık pratik ders saati, K: Dersin kredisi)
 
JEO 504 İleri Fotojeoloji (233)
JEO 505 İleri Yeraltı Jeolojisi (223)
JEO 509 Paleontolojik Yöntemler (202)
JEO 510 Mikropaleontoloji I (233)
JEO 511 Mikropaleontoloji II (233)
JEO 512 Paleoekoloji ve Paleontolojik Ortamlar (303)
JEO 513 Stratigrafik Paleontoloji (233)
JEO 574 Fasiyeslerle İlgili Standart Fosil Toplulukları (303)
JEO 588 Jeoloji Haritası Teknikleri (223)
JEO 599 Kireçtaşları Mikrofasiyes Analizlerinde İskelet Taneler (223)
JEO 696 Türkiye Neojen Havzaları ve Fasiyes Kriterleri (303)